DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: BENIFARAIG

El presupuesto disponible es de 68.706 €

El Patronato de Benifaraig

BIBLIOTECA PÚBLICA EL PATRONATO

23/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Rehabilitar aquest emblemàtic edifici del poble per fer una biblioteca/ludoteca. Un lloc de trobada cultural per a menuts i majors,  on es torne a recuperar un espai que desinteressadament varen construir els nostres avantpassats.

10 apoyos

PROJECTE DE XICOTETES MILLORES BENIFARAIG

23/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Proposem un lot de xicotetes millores per a Benifaraig:

 • Barandilla en la vorera del tram d’accés al cementeri en el  carrer Ferrer i Bigne a la part de la Torre ja que considerem hi ha molt de desnivell entre la vorera i el camp.
 • Ubicar zones de descans per a les persones majors, es a dir una sèrie de punts o zones de descans  perquè les persones majors puguen parar i recuperar energia quan passegen pels carrers del poble, com bancs al llarg del passeig per tot el poble, fent el desplaçament més agradable i segur.
 • Pintar passos de vianants en el carrer Antonio Lázaro per un millor accés de la gent major.
 • Pintar en el tram dels desviament “Dents de dragó” per a reduir la velocitat dels cotxes, aquesta pintura fa l’efecte que la carretera és fa menuda obligant a reduir velocitat. Podem provar esta mesura  mentre ens arriba la pacificació de la carretera.
 • Donar més temps als semàfors dels vianants del desviament per poder creuar sense tantes presses.
 • Pintar zones d’aparcament en el nou tram del  carrer de Palma de Gandia per aprofitar l’espai d’aparcament. També per a tot el poble.
 • Instal·lació d’un tauler d’anuncis exterior (com l’existent a l’alcaldia) les portes de la cooperativa, patronat, col·legi, etc... per a poder fer difusió d’activitats de les entitats del poble.
 • Instal·lació de 3 fanals en el carrer Cura Aguilar en les façanes de les cases  del núm. 8 al 14, on abans si que les tenien. Els veïns es queixen que no hi ha prou llum per la nit per accedir a les cases.
 • Mesures de  seguretat en el pas de vianants ubicat en l’encreuament carrer Palma de Gandia i carrer Venta del Moro. A l’obrir el nou tram del carrer Palma de Gandia els cotxes passen a més velocitat. Sol·licitem mesures de seguretat per aquest pas de vianants que no s’està respectant.
 • Acabar de canviar els  fanals vells pels nous, amb llum blanca i de baix consum i no contaminant a la façana de la finca cantonera entre el   carrer Massamagrell i Llosa del bisbe núm. 8.
 • Posar un pas de vianants elevat  en el Camí Moncada a l'altura de la parada del 26, Alqueria Boquera , Ca Silvestre. Els veïns de la zona per a creuar la carretera es juguen cada vegada la vida. Una altra alternativa seria posar un semàfor amb botó per a poder creuar a l’altra part.  Què els tècnics valoren i ho solucionen.
 • Asfaltar el Camí del Pou de Benifaraig, via alqueria del Gordo, al costat del  Pou de Sant Isidre de Benifaraig que actualment està impracticable  pels  clots i forats que té. 
5 apoyos
Foto.jpg

ACONDICIONAMENT DE LA SENDA D'ACCÉS AL COL.LEGI MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ

16/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

L’associació de Veïns de Benifaraig, el Centre i l’AMPA del CEIP Manuel González Martí proposem el Projecte de Millora de la senda d’accés a l’Escola per damunt de la sèquia la Mosquitera amb la finalitat de habilitar un accés digne per als escolars i les seues famílies quan els porten i repleguen del col·legi. Sol·licitem una adequada pavimentació del sòl, ubicació de bancs, pintar les parets del mur escolar, posar una coberta a la part exterior per protegir-se els dies de pluja i aquelles millores que es consideren pertinents. No obstant sabem que este projecte està condicionat a l’estudi de viabilitat tècnica, donat que la senda està sobre la sèquia de la Mosquitera. Esperem siga viable tècnicament per a poder executar aquest projecte.

129 apoyos

RETIRADA MURO E INSTALACIÓN BADENES

07/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Hace unos meses, se instaló, con motivo de la reducción de ruido para la realización de un PAI, un muro que divide 2 partes del pueblo, con un impacto visual tremendo,  impidiendo que la brisa de Levante entre a determinadas zonas, y también haciendo de nuestra pedanía un lugar aún menos conocido ya que tal muro impide que se vea desde la carretera.

La excusa ha sido que con el muro se disminuye el impacto sonoro que causa la carretera, pues hay otras soluciones, como por ejemplo la propuesta es, poner badenes en este tramo para disminuir el impacto de ruido, además de que se conseguiría que los vehículos disminuyan su velocidad, a día de hoy resulta peligroso cruzar por este punto.No sería necesario dicho muro, y los vecinos estaríamos más tranquilos al cruzar la carretera, igual que han hecho en la recta de Carpesa. 

 

59 apoyos

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL COL.LEGI PÚBLIC MANUEL G. MARTÍ DE BENIFARAIG

17/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Les instal.lacions de l'escola pública de Benifaraig necessiten un acondicionament urgent degut a la seua antiguitat i mal estat. Aquest Centre recull a l'alumnat (des de 3 anys fins als 12 anys) de les pedanies de Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, de la Ciutat de València i també d'altres poblacions.

Proposem un projecte de millora de les instal·lacions del Centre que més ho necessiten amb urgència com ara l'acondicionament dels banys, canvi de les finestres, pintura exterior de l'edifici i  acondicionament de la instal.lació elèctrica.

Aquestes millores suposaran un important benefici pels més de 360 alumnes del Centre i tota la Comunitat Educativa. Un benefici per a un servei tan bàsic com és l'educació.

140 apoyos
Estat actual Patronat

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PATRONAT A BENIFARAIG

18/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Des de la Societat Musical de Benifaraig proposem que es duga a terme la redacció del projecte de rehabilitació  de l’edifici del Patronat. Es tracta d’un edifici històric que s’ubica al carrer Llosa del Bisbe i es troba catalogat amb un nivell 2 de protecció.

Actualment es troba en desús degut al seu mal estat, així doncs tenint en compte que el seu ús inicial era un ús sòcio-cultural el que es demanda és la redacció d’un projecte per la rehabilitació de l’edificació tenint en compte les necessitats de les entitats que van a fer ús de l’espai que en un futur va a estar dedicat a acollir principalment activitats de caràcter cultural (per exemple actuacions musicals, classes de música o diverses activitats proposades per les diferents associacions i entitats del poble). És a dir, sol·licitem la definició d’un projecte per a l’adequació de l’espai exterior i interior del Patronat mantenint l’escenari per a la realització de diferents activitats i preveient les diferents actuacions d’acondicionament ambiental que calguin per ajustar-se a la normativa vigent, tenint en compte la proximitat amb alguns habitatges i per tant s’ha de garantir l’aïllament necessari per evitar que es superin els límits de transmissió cap a l’exterior o altres espais interiors del soroll que es pugui originar, resultat d’aquestes activitats sòcio-culturals (límits que s’estableixen al Document Bàsic “DB-HR Protección contra el Ruido” aprovat pel Reial Decret 1371/2007, del 19 d’octubre).

Donat el caràcter participatiu de la campanya demanem que es tinguin presents les condicions que es plantegen des de les associacions i entitats que faran ús de l’edifici.

30 apoyos

APARCABICIS

16/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

Proponemos la instalación de aparcabicis en algunos lugares de la pedanía de Benifaraig.

La pedanía de Benifaraig, en la Huerta Norte, a pesar de pertenecer a Valencia siempre ha carecido de muchas de las infraestructuras que en el resto de la ciudad son habituales; una de ellas es una infraestructura ciclista que nos acerque a Valencia y a la huerta. De un tiempo a esta parte, especialmente desde el confinamiento del pasado mes de marzo, hemos notado un aumento exponencial del uso de la bicicleta por parte de todos los vecinos. La cercanía a la ciudad de Valencia y a la poblaciónd e Moncada así como poder disfrutar de la huerta, han converido a la bici en uno de los principales medios de transporte para los vecinos. Por ello proponemos la instalación de aparcabicis en los lugares de mayor tránsito del pueblo y cerca de los comercios: farmacia, carnicería, horno, ultramarinos, plaza del pueblo... Esta propuesta se apoya en el futuro carril bici que recorrerá el camino de Moncada actualmente en estudio por la Diputación.

30 apoyos
Patronato de Benifaraig

REHABILITACIÓ DEL PATRONATO DE BENIFARAIG

14/11/2020  •  BENIFARAIG  •  CIUDADANÍA

L’Associació de Veïns,  els  Jubilats, les Ames de Casa, la Societat Musical,  la Penya de Bous i  les Festes Patronals (Festa del Crist, Santa Teresita, Santa Maria Magdalena,  Mare de Déu d’Agost, Filles de Maria i Sant Isidre Llaurador) proposem un Projecte de  Rehabilitació de l’edifici del Patronat de Sant José, ubicat en el carrer Llosa del bisbe, amb la seua redacció i posterior execució.  La finalitat per la qual optem  és donar-li un ús sociocultural, compartint  l’edifici  entre  totes les associacions del poble, en el qual puguem realitzar  cadascuna les seues respectives activitats. Les propostes són   mantenir l’escenari i  en  la part baixa  disposar d’un espai diàfan amb cadires mòbils per a poder realitzar diferents tipus d’organització de l’espai segons les activitats,  com  fer reunions de festes patronals, de veïns,  classes de música,  concerts, teatre, activitat  física... Per a poder realitzar les activitats musicals caldrà insonoritzar les parets per a no incomodar el veïnat i disposar d’un magatzem per al material.  

68 apoyos