DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: EL FORN D'ALCEDO

El presupuesto disponible es de 25.768 €

Entrada Colomins.jpg

ASFALTADO DE LA "ENTRADA CASA ELS COLOMINS"

17/11/2020  •  EL FORN D'ALCEDO  •  CIUDADANÍA

Renovar l'asfaltat de l'Entrada a la Casa dels Colomins, en el seu tram més llarg, des del número 10 fins les Cases del Chulit, ja que la calçada està en molt mal estat i s'ha desintegrat en part, sobretot en les vores del camí.

Renovar el asfaltado de la Entrada a la Casa dels Colomins, en su tramo más largo, desde el número 10 hasta las Casas del Chulit, ya que la calzada está en muy mal estado y se ha desintegrado en parte, sobre todo en los bordes del camino.

10.768 €
Fotos: entrades al pas subterrani

ENLLUMENAT AUTOMÀTIC AL PAS SUBTERRANI DE FORN D'ALCEDO I CASTELLAR-L'OLIVERAL.

07/11/2020  •  EL FORN D'ALCEDO  •  CIUDADANÍA

Proveir d'enllumenat automàtic el pas subterrani que connecta els pobles de Forn d'Alcedo i Castellar-L'Oliveral (entre l'avinguda Àusias March (Forn d'Alcedo) i el carrer de l'alqueria d'Aznar (Castellar-L'Oliveral). I fer una neteja diària de la zona, ja que s'acumulen pots de begudes i embolcalls de plàstic de la gent que utilitza el pas subterrani per a reunir-se.

15.000 €