DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: POBLES DE L'OEST

El presupuesto disponible es de 477.332 €

URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP BENIMÀMET

24/11/2016  •  POBLES DE L'OEST  •  Grupo de trabajo por distrito

El col·legi públic Benimàmet constuit en mig de l'horta, s'inaugura en 1974 i aleshores els accessos erem molt deficients, avui en dia quaranta anys després eixos accessos en gran part estan igual amb l'agreujament de que el transit ha augmentat espectacularment. El soterrament de les vies del Trenet al tallar el pas nivell del camí antic de Lliria amb la seva eixida a superficie ens ha avocat tot el transit a l'únic acces útil al col·legi i l'apertura del centre comercial Ademus encara ha afegit mes problemes als que ja teniem, com son l'absencia de voravies en gran part dels carrers, l'exagerat estretament del c/ Tenes Escrich i l'encara pijor continuació d'aquest carrer fins el camí antic de Lliria, la degradació extrema del "parc" de les acacies ple de fem i escombros, amb arbres mig morts, sense cap manteniment i des de principi d'aquest curs ocupar en part per materials d'obra del parc lineal, tot acó comporta un perill per a totes les persones, mares, avis, professorat, conductores.. peró sobre tot les i els alumnes, estem parlant d'alumnes de 3 a 11 anys d'edat, perill que amb el pas del temps arriba a extrems absurdos sobre tot en dies pe pluja.

Per a solucionar aquest problema d'inseguretat fisica de l'alumnat i altres usuaris propossem la construcció de voravies en els vials que no tenen, c/ Tenes Escrich i conexio d'aquest carrer amb el camí antic de Lliria, d'acord i amb coordinació amb l'ajuntament de Burjassot per tal de donar solució a un problema que dura ja mes de quaranta anys i es cada dia mes greu. En tot cas intervindre en els terrenys que pertanyen a València. 

En la voravia del camí que conecta el c/ Tenes Escrich amb el camí antic de Lliria a la part dreta en sentit Burjassot cal deixar rampa d'acces, a una distancia raonable de l'encreuament, a l'actual zona on aparquen les mares i pares, 

Donar sentit únic al c/ Tenes Escrich en quant les obres del parc lineal ho facen possible, sent l'altre sentit per av Miniaturista Meseguer.

Senyalització de preferència peatonal i mesures per a calmar el transit, (passos de vianants a mateix nivell que voravies), entre altres.

Ampliar el camí entre c/Tenes Escrich i camí antic de Lliria per permetre dues direccions comodament.

Aquestes mesures que caldria completar amb la neteja i reabilitació del "parc" de les acacies deixant un minim d'espai per a parquing, beneficiarien a tot l'alumnat i als pares i mares al mateix temps que a totes les persones que van a peu de Benimàmet a Burjassot i al contrari i a tot els veïns dels voltants, també solucionaria l'accesibilitat a les persones amb problemes de mobilitat.

La necesitat d'adequar els accessos al col·legi a nivell del segle XXI es d'extrema urgència.

6.000 €

AJARDINAMIENTO SOLAR DE CALATRAVA

22/11/2016  •  POBLES DE L'OEST  •  Grupo de trabajo por distrito

El solar llamado de Calatrava, está situado en las calles Silla, Esperanza, Ingeniero Aubán e Ingeniero Dicenta, abandonado desde hace muchos años y de titularidad municipal.

Se solicita el ajardinamiento de dicho solar, con zona de juegos infantil, ya que en esta parte del barrio de Benimámet no existe ningún espacio con estas características, dónde los mayores puedan socializar y niños jugar sin peligro.

324.332 €

CREACIÓ D'UNA PISTA DE SKATE A BENIMÀMET

25/11/2016  •  POBLES DE L'OEST  • 

Segons la demanda d'un grup de jovens del barri, replegaren signatures i ens les feren arribar a l'Associació de Veïns de Benimàmet, i tenint en compte que a Benimàmet no hi ha espais per a que la gent jove puga fer esport al aire lliure, demane la creació d'una pista de skate entre el velòdrom i la fira de mostres de Benimàmet.

L'objetiu és que els jovens de Benimàmet puguen tindre un lloc on fer esport i no tindre que anar a Burjassot per fer-ho, on es masifica per la manca d'aquestes pistes esportives als pobles del voltant.

60.000 €

MODIFICACIÓN ACCESO PEATONAL ELEVADO CALLE SOT DE CHERA CON LA CALLE FORTALENI

25/11/2016  •  POBLES DE L'OEST  • 

La calle Sot de Chera termina en la calle Fortaleni, para ello hay un paso elevado para peatones para poder así cubrir el desnivel entre dichas calles. A través de unas escaleras con multitud de pedaños y unas rampas muy pronunciadas,

Es un paso muy transitado ya que es unos de los accesos para ir al Mercadota y a la calle Campamento, paso que será aun más importante cuando se abra la calle Sot de Chera para su acceso al Parque Lineal.

Las rampas son tan pronunciadas que no se puede llevar por ellas el carro de la compra, y tiene tantos escalones que sobre todo las personas de cierta edad buscan la calle de Joaquín Marín, para poder acceder al centro del pueblo.

La solución seria la modificación del trazado por otro que por medio de pequeñas rampas puedan acceder los vecinos con los carros de la compra, este sistema ya existe en otros pueblos como por ejemplo Paterna.

84.000 €

AMPLIACIÓN/MEJORA DEL AULA INFERIOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE BENIMAMET

23/11/2016  •  POBLES DE L'OEST  •  Grupo de trabajo por distrito

Ampliación del aula inferior de la Universidad Popular de Benimamet retirando el parabán que actualmente separa el aula de otra sala y construyendo un tabique que realice esta función y que le de mayor amplitud y aislamiento al aula.

3.000 €