DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: Carpesa

El presupuesto disponible es de 64.857 €

Zona aparcament

HABILITAR ZONA D'APARCAMENT COTXES

01/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

En Carpesa hi ha dèficit gran d’aparcament per als cotxes al carrer. Existeix però una zona que actualment és aprofitada pels veïns i veïnes  per aparcar els cotxes. El cas és que l’àrea no està urbanitzada i quan plou es fan basals que la deixen inservible

Donat que el solar pertany en part a l’Ajuntament de València, i mentre no es reactive l’antic  PAI que hi havia a l’indret, es proposa una urbanització temporal, en la part que es propietat de l’Ajuntament de València, per a que se li done un firme de zahorra, que dignifique l’aparcament, i que el veïnat puga aparcar, encara que ploga, mentre es trobe una solució definitiva.

36 apoyos
Passeig_per_l'horta.jpg

PASSEIG PER L'HORTA DE CARPESA

28/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

La proposta consisteix a aprofitar els camins de terra que existeixen en l'horta i que es troben al voltant del poble de Carpesa, amb la finalitat de permetre-li als seus habitants i persones de pobles pròxims, poder passejar per un entorn natural i autèntic.

La pandèmia ha modificat la relació dels ciutadans amb els seus carrers i espais públics. Tots hem viscut la necessitat d'eixir en els trams horaris en els quals es permetia passejar durant el confinament i en els quals, els habitants de Carpesa, podíem observar com des de la pròpia ciutat, multitud de persones s'acostaven passejant al nostre poble.

En els últims anys les ciutats han vingut potenciat les seues infraestructures amb zones verdes, sinònim que aqueixos espais públics han de ser part de la resposta per a brindar benestar als ciutadans. Aquestes zones verdes tenen una funció social fonamental associada a l'esplai, a l'esport, a la socialització i recreació d'espais oberts, apuntant a l'equilibri entre desenvolupament urbà i benestar.

En l'actualitat, Carpesa no disposa d'un pulmó verd amb el qual els seus habitants se senten identificats i això és una cosa fonamental. Que millor que aprofitar un pulmó tan ric i natural com és l'Horta Valenciana.

La present proposta consisteix a aprofitar la xarxa de camins rurals i séquies existents, utilitzant la identitat del paisatge com a concepte de pertinença i orgull, de manera que es reprenga la relació entre el poble i la seua horta. Es tracta de construir la infraestructura necessària perquè els ciutadans puguen gaudir d'ella en condicions. Això consistiria en condicionament dels camins de terra per a poder passejar per ells en les condicions adequades.

Així mateix, per a potenciar el recorregut i crear una xarxa de camins més extensos dels existents, és necessari aprofitar les séquies existents, rehabilitar-les en alguns casos, netejar-les, eliminar la brutícia i condicionar-les tapant-les per a poder passejar sobre elles. A més d'habilitar nous camins entre l'horta, es rehabilita un bé que en molts casos es troba en constant deterioració.

 

Es pretén potenciar l'ús i gaudi públic de l'horta, condicionant recorreguts i espais públics pròxims al poble de Carpesa, d'igual forma que ha ocorregut en recorreguts confrontants com són els existents en les poblacions de Vinalesa o Bonrepòs, al llarg del barranc Carraixet, però d'una manera més peculiar i pròxima entre l'horta pròxima a Carpesa.

Per a enriquir aquesta proposta, es podria incloure delimitació de les senderes, així com elements de descans com poden ser bancs de fusta o també elements que servisquen per a refrescar (fonts) o elements auxiliars que aporten ombra al recorregut.

El recorregut podria anar acompanyat de panells amb informació complementària d'aquells elements més significatius de la ruta que es definisca i que al seu torn pot recuperar elements històrics del poble.

Gràcies a aquesta proposta s'aconsegueix integrar un bé d'interés i patrimoni cultural de caràcter immaterial, a més de consistir en un projecte rellevant que potenciarà el creixement i el coneixement de la població de Carpesa i el seu entorn a través de la restauració i integració paisatgística.

30 apoyos
carpesa_VLC.jpg

CARRIL BICI I DE VIANANTS DE CARPESA A VALÈNCIA (AFEGIR 1.28KM ALS 160 EXISTENT)

05/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

Carpesa es troba mal comunicada amb València ( i Valéncia amb Carpesa)  a no ser que tingues un vehicle motoritzat (Tractor, cotxe, moto, camió, autobús…) i encara així patint en alguns trams degut a la poca amplada de la via. No massa lluny, pel sud cap a Tavernes Blanques cap a l’antiga carretera de Barcelona (Corts Valencianes), seria un bon accés als carrils bici ja existents a la ciutat.

Per tant:

Demanem subsanar aquesta deficiència fent carril bici i de vianants entre Tavernes Blanques i Carpesa i empalmar amb els carrils ja existents a la ciutat. Valencia ciutat te 160 km de carrils bici. Demanem afegir 1,28 km

 

43 apoyos

REPARACIÓ EN AVIUNGUDA PALMARET DE CARPESA

05/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

El Firme de l'Avinguda el Palmaret en terme de Carpesa, degut a la manca de manteniment i a les pluges recents està molt deteriorat, ple de clots i desperfectes, sense marques als vorals. Circular per l'avinguda és un perill per als vianants, per la manca de vorals, i és un horror per als vehicles motoritzats per la quantitat de sotracs que no s'ha arreglat des de fa molts anys. De fet quan puges en l'autobús 26 que passa per l'avinguda, és com si pujares a un "tiovivo".

Proposem una reparaci´´o que arregle esl desperfectes, marque les ratlles dels vorals i deixe l'avinguda en condicions per a circular vianants i vehicles motoritzats.

20 apoyos

PACIFICAR TRAFICO CL REVERENDO JOSE VALERO

14/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

Tomar medidas para la reducción de la velocidad que transitan los vehiculos por la cl reverendo jose valero de Carpesa, dado el actual incumplimiento de la velocidad máxima establecida en citada vía.

20 apoyos
Propuesta_carril_bici-acera.jpg

MEJORA DE COMUNICACIÓN VIAL CARPESA-CENTRO DE VALENCIA "CARRIL CICLISTA-ACERAS"

29/03/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

Debido a la carencia de adecuación con carriles bicis y aceras las carreteras o caminos que comunican Carpesa con el centro de Valencia, el modo de desplazarse por estas vias sólo se puede realizar con vehículo a motor. Este hecho no ayuda a cumplir el plan de descarbonización que hay como objetivo en el 2030, debido a que si no se dota la periferia de buena infraestructura para llegar al centro, los vecinos tienen que usar su vehículo para desplazarse.

No tiene sentido dotar el centro con una infinidad de carriles bicis, donde las personas que viven en el centro tienen muchas alternativas de movilidad, y dejar la periferia de la ciudad sin la infraestructura de movilidad adecuada, obligando a los vecinos desplazarse con su vehículo, y en muchas ocasiones se desplazan andando, en bicicleta, patinete, etc. compartiendo la vía con los vehículos donde  el riesgo por atropello aumenta y ya se han producido accidentes.

Como propuesta, se solicita un carril bici + aceras en el camino-carretera que comunica Carpesa con el camino de Moncada, como vía de accesibilidad sin vehículo a motor al centro de Valencia. Esta infraestructura ayuda a cumplir el objetivo del plan de descarbonización 2030 e impulsaría nuevas formas de movilidad y ayudaría a generar nuevos alternativas de ocio en la ciudad de valencia.

 

 

 

52 apoyos

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I POSTERIOR EXECUCIÓ DE CAMÍ HISTÒRIC.

03/04/2022  •  Carpesa  •  CIUDADANÍA

L’Ermita de Sant Roc i l’espai confrontant, que inclou l’antic cementiri de Carpesa, és un entorn protegit, recollit en el “Catàleg de Bens i Espais protegits de naturalesa rural”.

 El camí d’accés a l’àrea de l’antic cementiri, restes del camí històric, queda a dins d’aquesta àrea de protecció.

Es proposa la redacció d’un Projecte de restauració per al camí, adient amb la normativa de protecció de l’entorn i la posterior execució del projecte.

15 apoyos