DecidimVLC

Propuestas de inversión con ámbito: Benifaraig

El presupuesto disponible es de 60.523 €

SITIO PARA MASCOTAS

09/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

Estaría muy bien tener un lugar donde sociabilizar las mascotas y que ellas pudieran correr y hacer sus necesidades sin tener que recurrir a la huerta o a los alrededores del colegio.

15 apoyos
PATRONATO DE BENIFARAIG

CREAR UNA BIBLIOTECA / LUDOTECA EN EL PATRONATO

10/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

La proposta per aquest anys és crear una BIBLIOTECA/LUDOTECA en un edifici molt emblemàtic del poble de Benifaraig i que va ser construit amb el material i les hores de treball dels nostres majors sense més ànim que alçar amb les seues mans un lloc de trobada per a gran i menuts.

L'any passat és va decidir en aquestos presupostos participatius recolçar la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PATRONATO dotat amb uns 60.000 i on la inversió actual és de 0 euros. 

Es podrien vincular el projecte del 2021 i aquest que ara es presenta i SUMAR EN LA MATEIXA DIRECCIÓ: un lloc per a grans i menuts...la biblioteca/ludoteca en el PATRONATO de Benifaraig!!

36 apoyos
20220208_184209_(Copy).jpg

VIA SEGURA DESDE BENIFARAIG AL CEIP MANUEL GONZALEZ MARTI

28/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

Sol·licitud conjunta entre l’AFA del CEIP Manuel González Martí, amb CIF núm. G46212080 , amb domicili en Camí de Gilet s/n de Benifaraig, 46016 (Valencia) i el CEIP Manuel González Martí amb CIF núm. Q9655012D i amb domicili en camí de Gilet s/n, 46016 (València), per a la creació d'una via segura per a tots/totes els/les xiquets/xiquetes que assisteixen al col·legi CEIP Manuel González Martí des de Benifaraig i els seus voltants poden anar amb me seguretat . .Se adjunta dossier amb fotografies.

1.-Se sol·licita la senyalització mitjançant marques viàries del recorregut segur al centre i una major neteja i manteniment dels accessos a aquest.En el recorregut fins al centre, actualment no hi ha cap senyalització adequada a una via segura, havent de creuar un semàfor i un pas de vianants. Aquestes senyalitzacions ajudaran tant a els/les usuaris/usuàries del col·legi com als vehicles, perquè adeqüen la velocitat en les vies d'accés al centre. (fotografies en el dossier).

2.- Se sol·licita que el carrer Venta del Moro siga per als vianants i estiga senyalitzat com a tal, que només tinguen accés amb vehicle els residents d'aquest carrer. Hi ha un xicotet camí per als vianants que no arriba fins a l'entrada d'els/les alumnes del centre i les seues famílies.(fotografies en el dossier).

3.- Se sol·licita la col·locació de reductors de velocitat pel Camí de l'Alqueria de Gilet, ja que els vehicles que circulen per aquesta via a vegades no compleixen amb la velocitat màxima permesa en la zona de 30 km per hora, fins i tot la superen en molt. Fent que la via deixe de ser segura per a els/les xiquets/xiquetes i les seues famílies que accedeixen al centre per aquesta via.

4.- Se sol·licita el manteniment que totes les vies d'accés al centre igual que el carrer per als vianants que comunica dues portes d'accés al centre estiguen netes i es mantinguen regularment limpies, tant les senyalitzacions horizontals i lluminoses, com el estat de les voreres És imprescindible per a un millor accés al centre i posar mes papereres.

Totes aques propostes esten diriguides del trayecte de Benifaraig al col.legi CEIP Manuel Gonzalez Marti una via segura per a els/les alumn@s i les families.

54 apoyos
Patornat Benifaraig

REHABILITACIÓ PERIMETRAL DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI MUNICIPAL EL PATRONATO

22/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

La Societat Musical de Benifaraig juntament amb l'Associació de Veïns de Benifaraig proposen la rehabilitació perimetral de la façana de l'edifici municipal del Patronat per tal de seguir la intervenció que recuperarà aquest edifici de valor històric i patrimonial, que proporcionarà al poble d'un nou equipament social i cultural.

67 apoyos
Pinos del CEIP Manuel Gónzalez Martí

TRATAMIENTO Y EXTERMINACIÓN DE PROCESIONARIA DE LOS PINOS DEL CEIP BENIFARAIG

27/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

Los pinos que constituyen la arboleda del patio del CEIP Manuel González Martí estan afectados por una plaga de procesionaria. La procesionaria es un insecto que pasa por cinco fases diferentes, la más peligrosa para los humanos es la oruga, especialmente para el alumnado más pequeño de este centro.

Dicha oruga tiene cubierto el cuerpo de unos pelos urticantes, que pueden provocar desde una leve irritación a una reacción alérgica grave.

Durante el invierno cuando las orugas caen al suelo desde los pinos, el alumnado del centro tiene limitado el acceso a ciertas zonas del patio. Por motivos de salud y para que la comunidad educativa pueda disfrutar plenamente de las instalaciones de centro escolar se debería realizar un tratamiento para la exterminación de la procesionaria de la arboleda del colegio.

57 apoyos

LUDOTECA

14/04/2022  •  Benifaraig  •  CIUDADANÍA

Crear en el edifici del Casino una ludoteca, crear un espai on xiquets i jovens del poble poguen reunir-se per jugar a jocs de taula, fer activitats culturals... 

26 apoyos