DecidimVLC

CREACIÓ D'ITINERARIS ACCESSIBLES A CIUTAT VELLA

28/04/2022  •  Ciutat Vella  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 6759

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no compta amb el suport mínim de 30 persones que s'estableix en les Bases Reguladores per a passar a la fase d'estudi de viabilitat.


L'accessibilitat i la inclusió són DRETS SOCIALS que l'ajuntament de València ha d'observar per al benestar general de la ciutadania.

El districte de Ciutat Vella a València compta amb una xarxa de carrers històrics, de tradició d'època medieval i moderna que per sort mantenen el traçat, l'aspecte i les perspectives pròpies d'un Centre Històric.

No obstant això, l'accessibilitat universal en molts d'aquests carrers s'ha vist minvada per l'ocupació continuada de la via pública i la no adaptació de la normativa local a les lleis estatals sobre Itineraris de vianants accessible com és l'Ordre VIV/561/2010, de l'1 de febrer. Les persones amb mobilitat reduïda tenen massa dificultats per traslladar-se per Ciutat Vella.

PROPOSTA: efectuar una auditoria o un estudi extern per experts en accessibilitat, com els departaments d'urbanisme de les universitats valencianes, que permeta avaluar quins carrers de Ciutat Vella compleixen la normativa estatal sobre ITINERARIS ACCESSIBLES perquè puga servir en l'elaboració i execució d'una revisió completa de l'ocupació de la via pública i l'adaptació de la normativa local a les normes de rang superior sobre accessibilitat universal.

Amb açò podríem aconseguir una Ciutat Vella 100% accessible i en la qual els obstacles de qualsevol índole (motocicletes, contenidors, cadires, jardineres, etc.) que ocupen la via pública no siguen molèsties per poder transitar-hi.

PER UNA VALÈNCIA SENSE BARRERES!

Documentos (0)

No hay hitos definidos