DecidimVLC

CARRIL BICI POBLES DEL NORD

30/10/2019  •  Toda la ciudad  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 3590

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no és viable perquè s'està elaborant en l'actualitat un estudi sobre la connexió ciclista dels pobles de l'Horta Nord, resultat d'una proposta d'inversions (2027) de l'edició decicmVLC 2018-2019


Carril bici entre la huerta
Carril bici entre la huerta

Unió de les pedanies del Nord (Carpesa, Poble Nou, Borbotó i Benifaraig) amb la ciutat de València i els principals pobles del voltant (Montcada, Tabernes Blanques, Godella, Vinalesa, Bonrepós i Almassera) per tant de no deixarlos aillats y creant un anell ciclista similar al del barranc del Carraixet. 

Documentos (0)

No hay hitos definidos