DecidimVLC

CREACIÓ DE 2 PONTS PER A PERMETRE LA CIRCUMVAL·LACIÓ DE VEHICLES GRANS AL PALMAR

24/10/2019  •  Toda la ciudad  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 3335

Observaciones a la propuesta de inversión

Es considera viable la realització d'un estudi de solucions i redacció de projecte de construcció. No es considera viable l'execució de l'obra per a 2020


ponts_circumvalacio.jpg
ponts_circumvalacio.jpg

Creació d'un pont nord que connecte el Carrer EP Pintor Martí Girbés amb el camí rural que l'enfronta per la part est (paral·lel al Carrer Jesuset de l'Hort).

Creació d'un pont sud que connecte el camí rural que passa per davant la SAT i el Restaurant Estambliment amb el camí rural paral·lel al Carrer Jesuset de l'Hort. Aquest pont podria ubicarse donant continuitat al carrer Plaça num 37 (A) o al Carrer Jesuset de l'hort (B).

Tots dos ponts deuen construir-se amb les condicions d'amplària i angulació amb els carres que permeta el pas de vehicles grans.

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos