DecidimVLC

1A FASE DEL PARC DEL CARRER ADOR, A CASTELLAR-L´OLIVERAL

22/10/2019  •  Toda la ciudad  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 3243


Donat que l´any passat aconseguirem un pressupost participatiu per a l´avantprojecte per urbanitzar el parc del carrer Ador, de manera participada, i que està en fase de licitació imminent, el projecte d´enguany és aconseguir almenys el pressupost necessari per la primera fase, o el projecte complet si s´escau, del projecte que emane de l´avantprojecte.

Documentos (0)

No hay hitos definidos