DecidimVLC

CARRIL BICI EN CALÇADA. TRAM DE BLASCO IBAÑEZ ENTRE SEVERO OCHOA I DR. MOLINER

21/10/2019  •  Toda la ciudad  •  CIUDADANÍA

Código propuesta de inversión: 3215

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no compta amb el suport mínim de 100 persones com establixen les Bases Reguladores.


visió_general.jpeg
visió_general.jpeg

L’actuació proposada consisteix en la reubicació del tram de carril bici que transcorre actualment per damunt de la vorera en l’avinguda de Blasco Ibáñez, concretament entre els carrers de Severo Ochoa i Doctor Moliner.

El motiu de la proposta és tractar d’evitar el perill i incomoditat que suposa l’actual disseny del carril bici per als veïns, ciclistes i clients de les terrasses dels bars que es troben ubicades al llarg del carril, així com per als usuaris del metro que ixen de l’estació de Facultats i es troben amb el carril només pujar les escales. Actualment a l’espai objecte de l’actuació es troben diverses terrasses de bars que queden separades de l’entrada dels establiments pel carril bici, el que implica que tant els clients com cambrers hagen de creuar constantment el carril per poder accedir als locals, amb el consegüent perill que això suposa. A més a més, cal tindre en compte que es tracta d’un tram de carril amb una gran càrrega de trànsit donada la seua ubicació propera a les universitats.

Respecte a les actuacions pensades, es basarien en baixar a la calçada el carril que transcorre sobre la vorera en aquest tram, evitant així el perill que es genera a causa de l’explicat. Com que per l’àrea que suposadament hauria de passar la nova reubicació del carril és zona d’aparcament, tan sols caldria canviar el tipus d’estacionament en bateria que es produeix en l’actualitat al de cordó i d’aquesta manera tindre espai suficient pel nou vial. No obstant això, la nova definició de la zona d’aparcament es considera que hauria de quedar establerta pels tècnics municipals ja que poden donar-se altres condicionants, tècnics, legals, etc. que no són objecte d’aquesta proposta.

Documentos (0)

No hay hitos definidos