DecidimVLC

CONNEXIÓ CICLISTA TORRES DE QUART, DEMOCRÀCIA FINS A CIUTAT ADMIN. 9 D'OCTUBRE

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3023

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta no compta amb el suport mínim de 200 persones com establixen les Bases Reguladores. La propuesta no cuenta con el apoyo mínimo de 200 personas como establecen las Bases Reguladoras.


CONNEXIÓ CICLISTA TORRES DE QUART, DEMOCRÀCIA FINS A CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE / CONEXIÓN CICLISTA TORRES DE QUART, DEMOCRACIA HASTA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE

Introducció d'un carril bici en l'eix dels carrers Quart i Democràcia, facilitant una connexió directa, segregada i segura per a bicicletes i altres vehicles sostenibles, des de l'Anell Ciclista, al seu pas per les Torres de Quart, fins a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre i viceversa. Esta nova infraestructura ciclista, vertebraria així els barris de Nou Moles i La Petxina i a tots dos amb el centre de la ciutat mitjançant un carril bidireccional i segregat en cota de calçada, apte per a l'ús de persones de totes les edats i habilitats.

--

Introducción de un carril bici en el eje de las calles Quart y Democracia, facilitando una conexión directa, segregada y segura para bicicletas y otros vehículos sostenibles, desde el Anillo Ciclista, a su paso por las Torres de Quart, hasta la Ciudad Administrativa 9 de Octubre y viceversa. Esta nueva infraestructura ciclista, vertebraría así los barrios de Nou Moles y La Petxina y a ambos con el centro de la ciudad mediante un carril bidireccional y segregado en cota de calzada, apto para el uso de personas de todas las edades y habilidades.

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos