DecidimVLC

CARRIL BICI TRES FORQUES, PATRAIX, FONTSANTA, VARA DE QUART

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3021


CARRIL BICI TRES FORQUES, PATRAIX, FONTSANTA, VARA DE QUART / CARRIL BICI  TRES FORQUES, PATRAIX, FUENSANTA, VARA DE QUART

Creació d'un carril bici al llarg de tota l'Avinguda de Tres Forques, vertebrant per als desplaçaments en vehicles sostenibles els barris de Fontsanta (i el Centre  de Formació Professional Misericòrdia), Vara de Quart (i el seu polígon), Tres Forques i Patraix, i facilitant al seu torn la connexió de tots ells amb el centre de la ciutat i viceversa.

Tot mitjançant una infraestructura a cota de calçada, segregada i segura per a vehicles sostenibles.

--

Creación de un carril bici a lo largo de toda la Avenida de Tres Forques, vertebrando para los desplazamientos en vehículos sostenibles los barrios de Fuensanta (y el Centre Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia), Vara de Quart (y su polígono), Tres Forques y Patraix, y facilitando a su vez la conexión de todos ellos con el centro de la ciudad y viceversa.

Todo mediante una infraestructura a cota de calzada, segregada y segura para vehículos sostenibles.

 

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos