DecidimVLC

CONSTRUCCIÓ D'UNA EDIFICACIÓ PER A LA UNITAT GAMMA DE POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3019


CONSTRUCCIÓ D'UNA EDIFICACIÓ, INDEPENDENT I ESPECÍFICA, PER A LA UNITAT GAMMA DE LA POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA / CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICACIÓN, INDEPENDIENTE Y ESPECÍFICA, PARA LA UNIDAD GAMA DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÉNCIA

La Unitat GAMMA, atén de forma multidisciplinària a les víctimes de violència de gènere i té encomanades, entre altres funcions les Ordres de Protecció de les víctimes. Durant 2019 s’han realitzat, per esta Unitat, 1.117 actuacions.

Esta Unitat precisa d'una instal·lació específica, independent, accessible, adequada a l'exercici de les seues funcions, que facilite preservar la intimitat de les víctimes, ben comunicada i pròxima a les Unitats amb major nombre d'Ordres de Protecció i a la Central de la Policia Local.

Esta edificació, que es construirà en un solar de 700 m2, constaria d'aparcament en superfície; planta baixa on se situaria la sala d'espera, espai per a atenció especialitzada, sala d'atenció a menors i acompanyants de víctimes entre altres instal·lacions i 1a planta on se situen espais a utilitzar pels professionals i un espai multiusos sense obstacles dirigit a accions formatives i cursos de defensa per a les víctimes.

--

La Unidad GAMA, atiende de forma multidisciplinar a las víctimas de violencia de género y tiene encomendadas, entre otras funciones las Órdenes de Protección de las víctimas. Durante 2.019 se llevan realizadas, por esta Unidad, 1.117 actuaciones.

Esta Unidad precisa de una instalación específica, independiente, accesible, adecuada al ejercicio de sus funciones, que facilite preservar la intimidad de las víctimas, bien comunicada y próxima a las Unidades con mayor número de Órdenes de Protección y a la Central de la Policía Local.

Esta edificación, que se construirá en un solar de 700 m2, constaría de aparcamiento en superficie; planta baja donde se ubicaría la sala de espera, espacio para atención especializada, sala de atención a menores y acompañantes de víctimas entre otras instalaciones y 1ª planta donde se sitúan espacios a utilizar por los profesionales y un espacio multiusos sin obstáculos dirigido a acciones formativas y cursos de defensa para las víctimas.

 

Documentos (0)

No hay hitos definidos