DecidimVLC

NOU ESPAI DONES I IGUALTAT

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3018

Observaciones a la propuesta de inversión

La proposta és la redacció del projecte de construcció del nou Espai Dones i Igualtat. La propuesta es la redacción del proyecto de construcción del nuevo Espai Dones i Igualtat.


NOU ESPAI DONES I IGUALTAT / NUEVO ESPAI DONES I IGUALTAT

L’“Espai Dones i Igualtat” (anteriorment Centre Municipal de la Dona - CMIO) s'obri al novembre de 2003. Es crea este recurs a l'Ajuntament de València amb l'objectiu de constituir un espai de referència de la ciutat per al conjunt de les dones, per a professionals i per a grups i associacions de dones, que necessita d’un espai major per activitats del qual es disposa actualmente. Per això es proposa la construcción de un nou “Espai Dones i Igualtat”.

Este nou espai seria Un espai d'atenció a les dones de la ciutat de València on puguen trobar informació, orientació i assessorament sobre els seus drets, formació per a l'ocupació i desenvolupament personal, així com informació sobre els servicis i recursos municipals.

Dirigit també a la formació de professionals sobre els principis d'igualtat, transversalitat, perspectiva de gènere i atenció a les situacions de violència de gènere.

Un espai d'atenció a grups de dones i associacions de dones o qualsevol altra associació, que treballe  per a la igualtat i la promoció de les dones. Un lloc de trobada, de debat i intercanvi,  on planificar estratègies conjuntes de canvi. Per a posar en comú diverses generacions i  enfocaments. Un centre de referència i suport en la posada en marxa i la implantació de les Unitats d'Igualtat en els barris, amb els quals es descentralitzarà la informació, els serveis i activitats, per a arribar a un major nombre de dones, associacions i població en general, de forma pròxima.

Un centre d'estes característiques, complementa la xarxa de recursos especialitzats que existeix actualment a la ciutat de València (Centre Dona 24H, Centres d'acolliment, Centre d'Emergència...) i cobrix unes necessitats que no aporten altres recursos per a les dones, ni el conjunt  associatiu de la ciutat.

--

L’“Espai Dones i Igualtat” (anteriormente Centro Municipal de la Mujer - CMIO) se abre en noviembre de 2003. Se crea este recurso en el Ayuntamiento de València con el objetivo de constituir un espacio de referencia de la ciudad para el conjunto de las mujeres, para profesionales y para grupos y asociaciones de mujeres, que precisa de mayor espacio para actividades del que se dispone actualmente. Por ello, se propone la construcción de un nuevo “Espai Dones i Igualtat”.

Este nuevo espacio sería un espacio de atención a las mujeres de la ciudad de València donde puedan encontrar información, orientación y asesoramiento sobre sus derechos, formación para el empleo y desarrollo personal, así como información sobre los servicios y recursos municipales.

Dirigido también a la formación de profesionales sobre los principios de igualdad, transversalidad, perspectiva de género y atención a las situaciones de violencia de género.

Un espacio de atención a grupos de mujeres y asociaciones de mujeres o cualquier otra asociación, que trabaje  para la igualdad y la promoción de las mujeres.

Un lugar de encuentro, de debate e intercambio donde planificar estrategias conjuntas de cambio. Para poner en común diversas generaciones y  enfoques.

Un centro de referencia y apoyo en la puesta en marcha y la implantación de las Unidades de Igualdad en los barrios, con las que se descentralizará la información, los servicios y actividades, para llegar a un mayor número de mujeres, asociaciones y población en general, de forma cercana.

Un centro de estas características, complementa la red de recursos especializados que existe actualmente en la ciudad de València (Centro Mujer 24H, Centros de acogida, Centro de Emergencia...) y cubre unas necesidades que no aportan otros recursos para las mujeres, ni el conjunto asociativo de la ciudad.

 

Documentos (0)

 • Publicado el 17/09/2020

  Redacción del proyecto

 • Publicado el 09/02/2022

  Tramitación

 • Publicado el 09/02/2022

  Ejecución del proyecto

 • Publicado el 09/02/2022

  Ejecutado