DecidimVLC

ARBRES DE VENT I SOLARS. PAVIMENTS ENERGÈTICS. CONSCIÈNCIA ENERGÈTICA SOSTENIBLE

15/10/2019  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 3001


ARBRES DE VENT. ARBRES SOLARS. PAVIMENTS ENERGÈTICS. CONSCIÈNCIA ENERGÈTICA SOSTENIBLE / ÁRBOLES DE VIENTO. ÁRBOLES SOLARES. PAVIMENTOS ENERGÉTICOS. CONCIENCIA ENERGÉTICA SOSTENIBLE.

La proposta consta de diversos sistemes de producció d'energies renovables en l'entorn urbà que permeta a la ciutadania veure, tocar i comprovar com les energies renovables, hui dia, són capaces d'alimentar equipaments urbans, així com integrar-se a l'entorn de la ciutat a més de servir com a mitjà d'educació, formació i conscienciació ciutadana referent a la transició energètica, prestant a més serveis a la ciutadania tals com ombres, bancs i zones de descans, punts de recàrrega d'aparells elèctrics, il·luminació i proveïment d'electricitat a altres equipaments municipals com poden ser poliesportius, xarxes de semàfors etc. mitjançant energia 100% renovable. La proposta consta de tres actuacions amb equipaments demostratius de sistemes de producció d'energies renovables:

1. Energia fotovoltaica a través de 2 unitats de e-tree o arbre fotovoltaic

2. Energia eòlica a través de 3 arbres de vent

3. Energia cinètica a través de paviments lúdics amb 3 samboris

Recuperar l'energia del sol, del vent i dels passos dels transeünts requerix d'un equipament demostratiu del qual, a continuació, s'oferix més detall.

1. Arbre fotovoltaic: És un sistema de captació de l'energia del sol a través de panells fotovoltaics. Té forma d'arbre, amb branques i fulles que ofereixen una producció d'energia fotovoltaica a través de panells integrats en l'estructura. El sistema permetrà la recàrrega de xicotets vehicles elèctrics, així com equips electrònics tals com telèfons, portàtils, etc. També està previst connectar el sistema a un equipament públic pròxim a l'equip, que consumisca electricitat a fi d'aprofitar al màxim l'energia produïda per a alimentar, per exemple, semàfors, edificis municipals, fonts ornamentals etc.

2. Arbre de vent: És una estructura en forma d'arbre amb 36 microturbines d'eix vertical que simulen les fulles de l'arbre, amb una potència instal·lada de 10,8 kW i la producció del qual d'energia renovable serà assumida igual que en el cas anterior per equipament municipal, connectant-se a un edifici. Així mateix, també podrà servir com a punt de recàrrega de vehicles elèctrics, així com equips electrònics tals com telèfons, portàtils, etc.

3. Paviments de recuperació d'energia procedent de les trepitjades: La tecnologia malgrat ser més nova que les 2 anteriors, està funcionant ja en diferents espais públics europeus. Per a la producció d'energia amb finalitats demostratives, es pretén generar un joc típic com és el sambori, amb llosetes amb aquesta tecnologia que permeten transformar les trepitjades dels més xicotets en electricitat que servisca per a animar-los i donar-los missatges en referència  a la cura del medi ambient i com les energies renovables poden ajudar a generar un entorn a la ciutat i el planeta més apropiat per al seu desenvolupament. Una forma lúdica de conscienciar als més xicotets.

---

La propuesta consta de varios sistemas de producción de energías renovables en el entorno urbano que permita a la ciudadanía ver, tocar y comprobar cómo las energías renovables, hoy en día, son capaces de alimentar equipamientos urbanos, así como integrarse en el entorno de la ciudad, además de servir como medio de educación, formación y concienciación ciudadana en lo referente a la transición energética, prestando además servicios a la ciudadanía tales como sombras, bancos y zonas de descanso, puntos de recarga de aparatos eléctricos, iluminación y abastecimiento de electricidad a otros equipamientos municipales como pueden ser polideportivos, redes de semáforos etc. mediante energía 100% renovable.

La propuesta consta de tres actuaciones con equipamientos demostrativos de sistemas de producción de energías renovables:

1. Energía fotovoltaica a través de 2 unidades de e-tree o árbol fotovoltaico

2. Energía eólica a través de 3 árboles de viento

3. Energía cinética a través de pavimentos lúdicos con 3 samboris

Recuperar la energía del suelo, del viento y de los pasos de peatones requiere de un equipamiento demostrativo del cual, a continuación, se ofrece más detalle.

1. Árbol fotovoltaico: Es un sistema de captación de la energía del sol a través de paneles fotovoltáicos. Tiene forma de árbol, con ramas y hojas que ofrecen una producción de energía fotovoltaica a través de paneles integrados en la estructura. El sistema permitirá la recarga de pequeños vehículos eléctricos, así como equipos electrónicos tales como teléfonos, portátiles, etc.  También se tiene previsto conectar el sistema a un equipamiento público próximo al equipo, que consuma electricidad con objeto de aprovechar al máximo la energía producida para alimentar, por ejemplo, semáforos, edificios municipales, fuentes ornamentales etc.   2. Árbol de viento: Es una estructura en forma de árbol con 36 microturbinas de eje vertical que simulan las hojas del árbol, con una potencia instalada de 10,8 kW y la producción de energía renovable será asumida igual que en el caso anterior por un equipamiento municipal, conectándose a un edificio. Así mismo, también podrá servir como punto de recarga de vehículos eléctricos, así como equipos electrónicos tales como teléfonos, portátiles, etc.

3. Pavimentos de recuperación de energía procedente de las pisadas: La tecnología a pesar de ser más nueva que las 2 anteriores, está funcionando ya en diferentes espacios públicos europeos. Para la producción de energía con finalidades demostrativas, se pretende generar un juego típico cómo es el sambori, con losetas con esta tecnología que permiten transformar las pisadas de los más pequeños y pequeñas en electricidad que sirva para animarlos y darles mensajes en referencia  al cuidado del medio ambiente y como las energías renovables pueden ayudar a generar un entorno a la ciudad y el planeta más apropiado para su desarrollo. Una forma lúdica de concienciar a los más pequeños y pequeñas.

 

 

Documentos (0)

  • Publicado el 17/09/2020

    Redacción del proyecto

  • Publicado el 31/10/2022

    Tramitación

  • Publicado el 02/10/2023

    Ejecución del proyecto