DecidimVLC

RESTAURACIÓ REFUGI GUERRA CIVIL

18/10/2017  •  Toda la ciudad  •  Ayuntamiento

Código propuesta de inversión: 1009


La conveniència d’executar este projecte respon al valor patrimonial de l’immoble i la necessitat, imposada per la Llei de Patrimoni Cultural valencià des de la seua última modificació, de protegir com a Bé de Rellevància Local (BRL), i per tant conservar i restaurar el patrimoni de la guerra civil. Per altra banda, una vegada restaurat, el refugi podrà constituir un reclam cultural i turístic per a la pedania.

El projecte respon a una demanda de la ciutadania, doncs la inversió en les cales i en el projecte d’obres de restauració del refugi de Massarrojos va ser uns dels projectes seleccionats per la ciutadania en l’anterior Consulta d’Inversions en Barris.

Al llarg de l’any 2017 s’han realitzat cales arqueològiques per conèixer l’estat original del refugi de Massarrojos i determinar, mitjançant la redacció d’un projecte de rehabilitació, les actuacions necessàries per a la seua restauració. 

 

La conveniencia de ejecutar este proyecto responde al valor patrimonial del inmueble y la necesidad, impuesta por la Ley de Patrimonio Cultural valenciano desde su última modificación, de proteger como Bien de Relevancia Local (BRL), y por lo tanto conservar y restaurar el patrimonio de la guerra civil. Por otro lado, una vez restaurado, el refugio podrá constituir un reclamo cultural y turístico para la pedanía.

El proyecto responde a una demanda de la ciudadanía, pues la inversión en las catas y en el proyecto de obras de restauración del refugio de Massarrojos fue unos de los proyectos seleccionados por la ciudadanía en la anterior Consulta de Inversiones en Barrios.

Durante el año 2017 se han realizado catas arqueológicas para conocer el estado original del refugio de Massarrojos y determinar, mediante la redacción de un proyecto de rehabilitación, las actuaciones necesarias para su restauración. 

Documentos (0)

No hay hitos definidos