DecidimVLC

REHABILITACIÓ DE LA BARRACA DE COTOFIO EN LA TORRE

18/11/2016  •  POBLES DEL SUD  • 

Código propuesta de inversión: 218

Observaciones a la propuesta de inversión

La propuesta no cuenta con el apoyo mínimo de 30 personas como establecen las Bases Reguladoras


La Torre tenia molt de territori d'horta i una riquesa patrimonial arrelada a l'horta valenciana molt diversa pel que fa a tipologia i cronologia. Les polítiques devastadores del territori han fet una gran nafra en aquest indret de València: V-30, pista de Silla i la més recent Sociópolis. La Barraca de Cotofio és una de les poquetes construccions patrimonials que ens queda. La seua rehabilitació no només suposaria la recuperació de la nostra història sinó que a més a més podria ser utilitzada per les diferents associacions i/o col·lectius que hi ha al poble. D'aquesta manera s'enfortiria les relacions interveïnals perquè podria servir com a punt de trobada, creadora de sinergies i, per què no, fer de comboi al poble. Per la qual cosa, aquesta iniciativa tindria una repercussió a la totalitat del veïnat.

Ubicación: La Torre, entre Ctra d'Alba i la V-30

No hay hitos definidos