DecidimVLC

CARRIL BICI INSTITUT OBRER VALENCIÀ

01/11/2016  •  QUATRE CARRERES  • 

Código propuesta de inversión: 85

Observaciones a la propuesta de inversión

L'actuació hauria de connectar el carril bici de Germans Maristes amb el carril de l'Albereda per a no crear un tram inconnex.


Construcció d'un carril bici en esta avinguda, que seria la lògica contunuació al de Germans Maristes, conexió amb Urrutia i en un futur conectaria amb el pont de Montolivet i el de Albereda, França i Tomás Montañana.

La ubicació seria la millor segons els criteris tècnics municipals. El cost aproximadament 90.000 euros, comparant actuacions similars en l'anterios procés, menor inclus donada l'absència de carrers perpendiculars, excepte Rafael Ferreres, la resta de vianants.

És evident que beneficiaria a multitud d'actors del barri i turistes, ajudant a pacificar un poc esta transitada avinguda on es circula per damunt dels 70 km/h.

Ubicación: Avinguda de l'Institut Obrer Valencià

  • Redacción del proyecto

  • Tramitación

  • Ejecución del proyecto