DecidimVLC

ADQUISICIÓ D'UN PANEL ELÈCTRIC PER A POSAR INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS DEL BARRI

24/11/2016  •  QUATRE CARRERES  •  Grupo de trabajo por distrito

Código propuesta de inversión: 323

Observaciones a la propuesta de inversión

Panell informatiu retroil·luminat


POTENCIAR LA INFORMACIÓ I AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS I VEÏNES, ÉS UNA NECESITAT DETECTADA PELS VEÏNS D'AQUEST BARRI. TOTA LA INFORMACIÓ SERÀ TUTELADA  PER LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA.

OBSERVACIONS: EN CAS DE NO PODER TINDRE LLUM ELÈCTRICA MUNICIPAL ES PODRÍA ESTUDIAR COL·LOCANT PANELS SOLARS.

Ubicación: CARRER OLTA AMB INGENIER JOAQUIN BENLLOCH

  • Redacción del proyecto

  • Tramitación

  • Ejecución del proyecto

  • Ejecutado