Resultats Votació Ciutadana

Resultats Votació Ciutadana

Cabecera mod val

Participa i decidix sobre la teua ciutat!

L'Ajuntament de València vol comptar amb tu per a decidir en què invertirà 8 milions d'euros en la ciutat. A través dels pressupostos participatius d'inversions, les veïnes i veïns de València decidiran directament en el pressupost de 2019.  Més informació

Proposes i dónes suport

La ciutadania de València podrà presentar i donar suport a propostes de projectes d'inversió al districte o poble que trien.

S'avalua

Els Servicis Tècnics de l’Ajuntament de València estudiaran la seua viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària

Votem

Les propostes viables seran sotmeses a votació ciutadana i les seleccionades iniciaran l'execució el 2019.